În cadrul unui interviu acordat portalului CURENTUL (www.curentul.md), m-am referit la mai multe aspecte importante ce ţin de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aprobat de Guvern. Vă îndemn să-l citiți! 

C: Dle Grişciuc, acum câteva zile, Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor. Nu ştim dacă el a ajuns sau încă nu în Parlament, dar presupunem că, în calitate de lider de grup parlamentar, aţi făcut deja cunoştinţă cu el.

S.G.: Bugetul de stat e cel mai important proiect social-economic al anului şi, evident, adoptarea lui de către Guvern, dar şi discuţiile, enormul volum de lucru ce se depune până la această etapă, nu pot să nu intre în atenţia noastră. Personal, am urmărit cu mare atenţie nu doar discuţiile la temă pe linie guvernamentală, ci şi comentariile ce au fost făcute de către unii actori politici, reprezentanţi ai mediului analitic, ai sectorului asociativ. Consider că e firesc să existe un interes atât de mare pentru că de această lege depinde decisiv cum se vor derula lucrurile în anul ce vine.

C: Care e impresia Dvs. generală pe marginea bugetului 2019?

S.G: Împărtăşesc cele menţionate de colegi din echipa guvernamentală, în cadrul discuţiilor la şedinţa Executivului, că cel mai important moment ţine de faptul că bugetul 2019 presupune asigurarea unui echilibru între stabilitatea finanțelor publice și creșterea economică, în baza priorităților de politici publice pentru anul viitor.

Este extrem de important faptul că bugetul pentru anul viitor se va axa, în mod special, pe sectorul social, cheltuielile pentru protecția socială fiind majorate cu 2,2 miliarde de lei. În situaţia în care suntem, investiţiile în domeniul social sunt cele mai importante, deoarece el nu doar că sunt cele mai uşor sesizate, ci şi contribuie simţitor la ameliorarea calităţii vieţii în Moldova.

C: Pe cât de justificat vi se pare faptul că finanţarea lucrărilor ce ţin de drumuri rămâne o prioritate în 2019?

S.G.: Eu comunic permanent cu oamenii şi pot să vă asigur că problema drumurilor e una prioritară pentru ei. Oriunde nu aş merge şi cu oricine nu aş vorbi, numaidecât în discuţie e pusă şi problema drumurilor. E foarte bine că cei care au lucrat la elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor au ştiut să identifice necesităţile reale şi aşteptările oamenilor şi au venit cu soluţii la nivelul legii bugetului. Cred că anume o astfel de abordare aşteaptă oamenii de la orice putere responsabilă.

Apropo, o altă prioritate importantă inclusă la capitolul finanţare din bugetul de stat ţine de învăţământ. Scopul urmărit este de a asigura accesul la o educaţie de calitate, ceea ce iarăşi e foarte important.

C: Ce puteţi spune la capitolul activitate investiţională?

S.G: După cum au menţionat şi colegii de la Guvern, în bugetul 2019 este menţinută componenta investițională. Doar pentru implementarea proiectelor finanțate din sursele externe vor fi alocate peste 3,5 miliarde de lei. Anul viitor, în derulare vor fi circa 66 de proiecte finanțate din surse externe. Cele mai importante se referă la infrastructura drumurilor naționale și locale, implementarea unor proiecte noi în domeniul educației și dezvoltarea agriculturii.

C: Am văzut că în proiectul bugetului pentru anul 2019 un loc aparte îl ocupă transferurile către alte bugete…

S.G.: Mă bucur că aţi atras atenţie acestui compartiment, pentru că el e de o importanţă vitală, iar majorarea transferurilor respective va fi resimţită practic de fiecare cetăţean. La concret, transferurile de la bugetul de stat către alte bugete se vor majora cu peste 3,2 miliarde de lei, suma totală a finanțărilor ajungând la 22,4 miliarde de lei. Alocarea cea mai consistentă de surse este direcționată către Bugetul Asigurărilor Sociale (BASS). Pentru bugetele locale sunt rezervate transferuri de aproape 11 miliarde de lei, sumă din care urmează a fi acoperite cheltuielile pentru salarii, deschiderea unor instituții preșcolare și alimentația copiilor. Transferurile către Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM) vor constitui 2,8 mld. lei.

C: Prin ce se explică creşterea veniturilor Bugetului Public Național cu aproape 10%?

S.G.: Mai concret cu 9,4%, iar în expresie bănească – până la aproape 63,4 miliarde lei. Din această sumă, veniturile bugetului de stat reprezintă 42,1 miliarde de lei, fiind în creștere cu 14,1%. Iar explicaţia e că guvernarea face tot posibilul pentru creşterea calităţii vieţii în Moldova.

C: Ce şanse sunt ca bugetul 2019 să fie adoptat de Parlament?

S.G.: În Parlament există o majoritate care acordă suport deplin Guvernului, de aceea nu cred că se va pune problema insuficienţei voturilor pentru adoptarea bugetului. Dar personal mi-aş dori ca acest proiect de lege de importanţă vitală pentru ţară să fie votat nu doar de deputaţii din coaliţia majoritară, ci de un număr cât mai mare de deputaţi. Astfel vom transmite un mesaj clar societăţii că în probleme ce vizează direct bunul mers al lucrurilor în ţară suntem uniţi, indiferent de partidele pe care le reprezentăm.

Cristina Pendea